Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2021/2022

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie: od 19 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zarządzenie nr 24/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.01.2021 r.2021-02-01 08:44 801.27 KB 
dokument Art 131-kryteria ustawowe2021-02-01 08:44 131.3 KB 
dokument Uchwała nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r.-kryteria gminne2021-02-01 08:44 131.95 KB 

Ilość odsłon: 557
Dokument wytworzył(a): Elżbieta Pacyniak
Wprowadził(a): Elżbieta Pacyniak
Data publikacji: 2017-03-22 11:48
Ostatnia zmiana: 2021-02-01 08:44
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja

Rejestr zmian - (3)
Data: 2021-02-01 08:44Wprowadził(a): Elżbieta PacyniakOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-02-01 08:34Wprowadził(a): Elżbieta PacyniakOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-01-28 12:00Wprowadził(a): Elżbieta PacyniakOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-01-11 13:53Wprowadził(a): Elżbieta PacyniakOpis zmian: aktualizacja
separator