Dyrektor
Dyrektor szkoły

mgr Liliana Sobieska – Jędruszczak

tel: 42 716 54 50

e-mail: [email protected]

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje dyrektora określa Statut Szkoły.

Wicedyrektorzy szkoły

mgr Bożena Pietruszewska

tel: 42 716 54 50

e-mail: [email protected]

mgr Elżbieta Pacyniak

tel: 42 716 51 29

e-mail: [email protected]


Ilość odsłon: 104
Dokument wytworzył(a): Elżbieta Pacyniak
Wprowadził(a): Elżbieta Pacyniak
Data publikacji: 2020-12-28 14:01
Ostatnia zmiana: 2020-12-28 14:01
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja danych

Rejestr zmian - (0)
Data: 2020-12-28 14:01Wprowadził(a): Elżbieta PacyniakOpis zmian: aktualizacja danych
separator