Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miasto Zgierz.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Szkoła funkcjonuje w oparciu o:

- Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia wykonawcze.

- Zarządzenie Nr 31/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 8    w Zgierzu.

- Uchwałę Rady Miasta Zgierzu Nr 7/48/90 z dnia 13 grudnia 1990 r.    w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej - przejęcia szkół podstawowych.


Ilość odsłon: 3258
Dokument wytworzył(a): Anna Banasiak
Wprowadził(a): Grażyna Sadok
Data publikacji: 2011-12-27 13:03
Ostatnia zmiana: 2012-05-08 10:42
Zakres ostatniej zmiany: Edycja menu.

Rejestr zmian - (12)
Data: 2012-05-08 10:42Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Edycja menu.
Data: 2012-05-08 10:40Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Edycja menu.
Data: 2012-05-08 10:39Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Edycja menu.
Data: 2012-03-19 15:18Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu
Data: 2012-03-19 15:17Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-03-19 15:16Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-03-19 15:16Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu
Data: 2012-03-19 15:15Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 14:47Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 14:21Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 14:19Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 14:13Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2011-12-27 13:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator