Załatwianie spraw
SEKRETARIAT SZKOŁY:

Poniedziałek- piątek  07:45-15:45


DYREKTOR SZKOŁY w sprawach uczniowskich przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 08:00-10:00, 14:00-16:00 oraz w innych terminach umówionych telefonicznie

ZASTĘPCA DYREKTORA w sprawach uczniowskich przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 08:00-10:00, 14:00-16:00 oraz w innych terminach umówionych telefonicznie.

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.


WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW.

1. Obowiązek szkolny:
 • zapisy do szkoły (zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły);
 • ewidencja uczniów;
 • arkusze ocen i dziennik;
 • księga uczniów;
 
2. Sprawy administracyjne:
 • zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły;
 • wydawanie legitymacji uczniowskich;
 • wydawanie zaświadczeń;
 • wydawanie duplikatów;
 • odroczenie obowiązku szkolnego;
 • wcześniejsze rozpoczęcie nauki w szkole;
 • decyzje administracyjne;
3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
 • wnioski do Sądu Rodzinnego;
 • skierowania do Poradni;
4. Sprawy kadrowe:
 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
5. Sprawozdawczość:
 • raporty;
 • sprawozdania;
6. Składnica akt:

Akta składowane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Instrukcją składnicy akt w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu, w porozumieniu z Archiwum Państwowym w Łodzi.ŚWIETLICA SZKOLNA

Poniedziałek- piątek  07:30-16:30


PEDAGOG SZKOLNY


Poniedziałek 09:00-13:00
Wtorek 09:00-13:00
Środa 09:00-13:00
Czwartek 11:30-14:30
Piątek 08:00-13:00


PSYCHOLOG SZKOLNY

Wtorek 08:00-10:30
Środa 08:00-11:00
Czwartek 08:00-09:00 i 12:00-15:30

Ilość odsłon: 1841
Dokument wytworzył(a): Anna Banasiak
Wprowadził(a): Grażyna Sadok
Data publikacji: 2011-12-27 13:04
Ostatnia zmiana: 2014-11-27 15:03
Zakres ostatniej zmiany: Edycja informacji.

Rejestr zmian - (11)
Data: 2014-11-27 15:03Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Edycja informacji.
Data: 2014-01-31 14:11Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Edycja godzin pracy pedagoga i psychologa.
Data: 2012-06-05 10:04Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Edycja wykazu załatwianych spraw.
Data: 2012-06-04 14:47Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-05-08 11:08Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Edycja menu.
Data: 2012-03-21 10:42Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu
Data: 2012-03-20 11:37Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 17:05Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 14:48Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 13:38Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 13:37Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Edycja strony.
Data: 2011-12-27 13:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator