Rejestry, Ewidencje, Archiwa
REJESTRY rejestr wypadków przy pracy pracowników;
rejestr wypadków osób pozostających pod opieką placówki;
rejestr odroczeń od spełniania obowiązku szkolnego uczniów z obwodu placówki;
rejestr pieczęci;
rejestr zarządzeń dyrektora szkoły;
rejestr nauczania indywidualnego;
rejestr awansu zawodowego.
EWIDENCJE ewidencja dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie placówki;
ewidencja czasu pracy pracowników;
ewidencja dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;
ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej;
ewidencja wydanych legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów;
ewidencja wydanych kart rowerowych oraz ich duplikatów.
ARCHIWA składnica akt
 

Ilość odsłon: 3424
Dokument wytworzył(a): Elżbieta Pacyniak
Wprowadził(a): Elżbieta Pacyniak
Data publikacji: 2011-12-27 13:05
Ostatnia zmiana: 2021-01-11 13:52
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja zmian

Rejestr zmian - (9)
Data: 2021-01-11 13:52Wprowadził(a): Elżbieta PacyniakOpis zmian: aktualizacja zmian
Data: 2012-03-21 09:58Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-03-20 14:43Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-03-20 14:40Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 14:49Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 14:31Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 14:29Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-01-03 14:03Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2011-12-27 13:43Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Dodatnie prowadzonych rejestrów.
Data: 2011-12-27 13:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator