Instrukcja korzystania z BIP


Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Niniejsza instrukcja dotyczy strony podmiotowej BIP Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą, czyli przez Szkołę Podstawową nr 8 w Zgierzu.


Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu składa się z:

  1. Nagłówka zawierającego:
  • nazwę podmiotu udostępniającego informacje,
  • logo BIP, adres strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
    będące  odnośnikiem  do strony  głównej Biuletynu  Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl)
  • herb Urzędu Miasta Zgierza, będący jednocześnie odnośnikiem do strony internetowej Urzędu Miasta Zgierza (http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php)
  • moduł wyszukujący- w pole wyszukiwania  należy wpisać poszukiwaną frazę lub tekst, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub przycisk Szukaj. Zostanie wówczas wyświetlona lista znalezionych na dany temat dokumentów, spełniających kryteria wyszukiwania.
  1. Menu przedmiotowego (po lewej stronie)  zawierającego odnośniki do podstron BIP;
  2. Stopki zawierającej przejścia do strony dziennika, statystyk, archiwum, menu ułatwiającego przegląd strony oraz do mapy serwisu.
  3. Załączników-  informacje umieszczone w plikach do pobrania.

Nawigacja: 

Po lewej stronie ekranu znajduje się pasek menu przedmiotowego, umożliwiający wywołanie wybranej strony serwisu. Należy kliknąć za pomocą myszy jeden z napisów znajdujących się na pasku. Po kliknięciu na wskazywanym pasku menu pojawi się w środkowej części tekst publikowanego artykułu lub wykaz artykułów należących do tego działu. Aby wyświetlić wybraną stronę serwisu, należy wskazać tytuł artykułu za pomocą myszy a następnie wybrać go naciskając lewy przycisk myszy.


Na stronach internetowych bardzo często można znaleźć odsyłacze, czyli podkreślone fragmenty tekstu. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (podkreślony fragment tekstu zmieni swój kolor) a następnie wcisnąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.Zgłaszanie uwag

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu prosimy o przesyłanie na adres [email protected] lub [email protected]

 

Ilość odsłon: 3912
Dokument wytworzył(a): Anna Banasiak
Wprowadził(a): Grażyna Sadok
Data publikacji: 2012-03-20 10:36
Ostatnia zmiana: 2015-02-12 14:15
Zakres ostatniej zmiany: Usunięcie informacji.

Rejestr zmian - (9)
Data: 2015-02-12 14:15Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Usunięcie informacji.
Data: 2012-05-08 11:25Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Edycja instrukcji związana ze zmianą menu.
Data: 2012-05-08 11:17Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Edycja menu.
Data: 2012-03-29 09:09Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Dopisanie dodatkowych informacji.
Data: 2012-03-21 09:33Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu/ zmiana opisu modułu wyszukującego.
Data: 2012-03-20 11:01Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu
Data: 2012-03-20 10:53Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-03-20 10:49Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-03-20 10:38Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-03-20 10:36Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Dodanie działu
separator