Programy i podręczniki
Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu realizuje proces dydaktyczny i wychowawczy w oparciu o:

1. Szkolny zestaw programów nauczania.