Procedura wydawania duplikatów dokumentów.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sekretariat szkoły

TERMIN: n.d.

CZAS: Od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00- 15:30

DOKUMENTY:

1. Wniosek o duplikat

PROCEDURA:

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia legitymacji szkolnej, karty rowerowej lub świadectwa szkolnego, rodzic powinien złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu wraz z:

-zdjęciem legitymacyjnym 3,5 cm x 4,5 cm (podpisanym imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym miejscem zamieszkania dziecka) w przypadku ubiegania się o duplikat legitymacji szkolnej bądź karty rowerowej;

-potwierdzeniem/ dowodem dokonania opłaty za duplikat

Wpłat należy dokonywać na konto szkoły:

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

29 8783 0004 0021 6502 2000 0002

Szkoła Podstawowa nr 8

Ul. T. Boya Żeleńskiego 4

95-100 Zgierz

Tytułem: Duplikat legitymacji szkolnej/ karty rowerowej/ świadectwa szkolnego, imię i nazwisko ucznia.


Duplikaty legitymacji szkolnych oraz kart rowerowych - opłata wynosi  9,00 złotych,
Duplikaty świadectw szkolnych – opłata wynosi 26,00 złotych. 

 

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. Dz.U. nr 6 poz. 73 z późniejszymi zmianami.

-Rozporządzenie  MENiS z dnia 14 lutego 2003 r. – Dz. U. nr 61 poz. 537

-Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - Dz. U. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej2012-06-18 14:59 130.98 KB 
dokument Wniosek o duplikat karty rowerowej2012-06-18 14:59 130.85 KB 
dokument Wniosek o duplikat świadectwa szkolnego.2012-06-18 14:59 129.78 KB 

Ilość odsłon: 723
Dokument wytworzył(a): Anna Banasiak
Wprowadził(a): Grażyna Sadok
Data publikacji: 2012-06-18 14:59
Ostatnia zmiana: 2012-06-18 14:59
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie artykułu.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2012-06-18 14:59Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Dodanie artykułu.
separator