Protokół naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu.

PROTOKÓŁ NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

(nazwa stanowiska)

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 w Zgierzu ul. Boya Żeleńskiego 4.


Na podstawie § 7 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu (ustalonego zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu z dnia 4 maja 2009 r.) Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z dnia 24 września 2012 r. w składzie:

 1. Dyrektor Grażyna Sadok - Przewodnicząca Komisji,

 2. Aldona Kliszko - członek Komisji,

 3. Ewa Kaźmierczak - członek Komisji,

 4. Jadwiga Barańska - członek Komisji,

ustaliła co następuje:

 1. Do konkursu przystąpiło 4 kandydatów,

 2. Wymogi formalne spełniły 4 osoby,

 3. Wymogi merytoryczne spełniły 4 osoby,

 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne i merytoryczne zostaną poddani rozmowie kwalifikacyjnej, w toku której zostanie sprawdzona znajomość i umiejętność korzystania z przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i ustawy Karta Nauczyciela.

 5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w Szkole Podst. nr 8

w dniu 24 października 2012 r. o godz. 1000. .

 1. Kandydaci o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie .

 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy rekrutacyjnej:

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Paweł Czerwiński

Sokolniki Las

2.

Elżbieta Nolbrzak

Ozorków

3.

Ewa Świderek

Łagiewniki Nowe

4.

Monika Żaczek-Ruda

Zgierz

Podpisy członków komisji konkursowej:


 1. Dyrektor Grażyna Sadok, …………………………..

 2. Aldona Kliszko, …………………………………..….

 3. Ewa Kaźmierczak, …………………………..………

 4. Jadwiga Barańska, ………………………….……...


Zgierz, dnia 12 października 2012 r.


Ilość odsłon: 1549
Dokument wytworzył(a): Anna Banasiak
Wprowadził(a): Grażyna Sadok
Data publikacji: 2012-10-12 16:30
Ostatnia zmiana: 2012-10-26 11:44
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie tabeli.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2012-10-26 11:44Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-10-26 11:43Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-10-12 16:30Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Dodanie protokołu.
separator