Protokół nr 2 naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu

PROTOKÓŁ nr 2 NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

(nazwa stanowiska)

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 w Zgierzu ul. Boya Żeleńskiego 4.

            Na podstawie § 7 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu (ustalonego zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu z dnia 4 maja 2009 r.) Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z dnia 24 września 2012 r. w składzie:

1.    Dyrektor Grażyna Sadok  - Przewodnicząca Komisji,

2.    Aldona Kliszko  - członek Komisji,

3.    Ewa Kaźmierczak  - członek Komisji,

4.    Jadwiga Barańska   - członek Komisji,

ustaliła co następuje:

1.    Do konkursu przystąpiło 4 kandydatów,

2.    Wymogi formalne spełniły 4 osoby,

3.    Wymogi merytoryczne spełniły 4 osoby,

4.    Kandydaci o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostali powiadomieni listownie.

5.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbyły się w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu w dniu 24 października 2012 r. godz. 1000.

6.    Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzono z 3 osobami.

7.    Jedna kandydatka do drugiego etapu konkursu nie przystąpiła.

8.    Zastosowano następujące metody techniki naboru:

a)    ustne sprawdzenie znajomości przepisów o rachunkowości,

b)    pisemny test dotyczący zagadnień operacji księgowych,

c)    rozmowa kwalifikacyjna.

9.    Kandydatką wyłonioną do zatrudnienia na ww. stanowisko jest: Pani Ewa Świderek.

10. Uzasadnienie wyboru:

     Pani Ewa Świderek otrzymała najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

   

Podpisy członków komisji konkursowej:

 

1.    Dyrektor Grażyna Sadok, …………………………..

2.    Aldona Kliszko, …………………………………..….

3.    Ewa Kaźmierczak, …………………………..………

4.    Jadwiga Barańska, ………………………….……...

 

                                                                                  Zgierz, dnia 25 października 2012 r.

           

Ilość odsłon: 1079
Dokument wytworzył(a): Anna Banasiak
Wprowadził(a): Grażyna Sadok
Data publikacji: 2012-10-26 11:41
Ostatnia zmiana: 2012-10-26 11:41
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie artykułu.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2012-10-26 11:41Wprowadził(a): Grażyna SadokOpis zmian: Dodanie artykułu.
separator